Slutbesiktning

BoBesiktningar

Besiktningar - Kontrollansvarig                               Bo Nyström  0704 - 10 10 11

Slutbesiktningar


Vad är en slutbesiktning?

Innan Ert hus får tas i bruk skall det slutbesiktigas, denna slutbesiktning utförs enligt den kallelse som besiktningsmannen sänder till berörda: beställare, entreprenör och kvalitetsansvarig. Vid besiktningen skall alla arbeten som avtalats i kontraktet varit utförda och huset urstädat. Kontraktet och alla kontraktshandlingar skall finnas med vid besiktningen så att eventuella frågor om vad som ingår i entreprenaden kan klargöras.

 

Hur går besiktningen till?

Besiktningsmannen kommer att gå igenom alla åtkomliga utrymmen och göra en okulärbesiktning för att undersöka om huset uppförts enligt handlingarna och gängse normer inom branschen.

Besiktningsmannen kommer ej att kontrollera alla funktioner i huset, detta skall vara gjort av entreprenören enligt den kontrollplan som godkänts vid byggsamrådet.

Efter besiktningen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande över besiktningen inkluderat en bilaga med fel och brister som noterats. Dessa skickas till parterna.

Vid besiktningen skall besiktningsmannen avgöra om entreprenaden skall godkännas eller ej. Blir den godkänd, får entreprenören normalt 2 månader på sig att åtgärda felen, om entreprenaden ej blir godkänd skall en ny slutbesiktning utföras.

Om entreprenaden godkänns, överlämnas huset till beställaren som därmed får ansvaret för detsamma, vilket bl a innebär försäkringsansvar.

Bo Nyström

Skogsviksvägen 45

423 61 Torslanda

bo@bobesiktningar.se

Copyright © Bobesiktningar AB

0704 10 10 11