Garantibesiktning

BoBesiktningar

Besiktningar - Kontrollansvarig                               Bo Nyström  0704 - 10 10 11

Garantibesiktningar, 2-års besiktningar


Innan garantitiden går ut, vanligtvis 2 år, kan man göra en Garantibesiktning.

Vid en Garantibesiktning även kallad, § 59-besiktning, undersöker man om det uppkommit några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumentens sida. Under konsumentens ytterligare 8 år av reklamationsrätt gäller omvänt förhållande dvs konsumenten har att visa att fel som upptäcks är sådana som entreprenören ansvarar för.

Bo Nyström

Skogsviksvägen 45

423 61 Torslanda

bo@bobesiktningar.se

Copyright © Bobesiktningar AB

0704 10 10 11